کاراکتر و تیپ

با افزونه موشن کار به دهها کاراکتر از پیش ساخته شده دسترسی پیدا کنید و به راحتی تیپ سازی کنید.
با موشن کار دیگر نیازی به صرف زمان های طولانی برای طراحی کاراکتر نخواهید داشت.

کنترل کامل بر روی حرکت و عناصر آماده متحرک

از سراسر ایران تا …

در افزونه موشن کار آثار تاریخی و باستانی، اماکن مقدس و مذهبی ایران و سایر کشورها، اماکن و بناهای معروف و ساختمان های دولتی به صورت متحرک طراحی و ارائه شده است

کلکسیونی از خودروهای ایرانی

در افزونه موشن کار شما به کلکسیونی از خودروهای ایرانی که بصورت متحرک طراحی شده است دسترسی پیدا کرده و امکان تغییر و شخصی سازی رنگ ها و … را خواهید داشت.

عناصر و اِلِمان های ایرانی

با افزونه موشن کار دیگر نیازی به صرف ساعات طولانی برای طراحی عناصر گرافیکی ایرانی نخواهید داشت.

افزونه موشن کار
فهرست