افزونه موشن کار با سیستم های ضعیف مانند برخی از سیستم های آموزشی نیز سازگار است، چرا که در کنار این افزونه شما به یادگیری موشن گرافیک نیز مشغول خواهید بود و دلیل اصلی ارائه بسته های آموزشی نیز همین مسئله است.

فهرست