نسخه 2/0

محتوای جدید

اثار باستانی ِ چغازنبیل، آسیاب های آبی شوشتر، غار کتله خور زنجان
اضافه شدن خودروی ژیان و پژو 208
اضافه شدن آرم بانک های آینده، دی، شهر و گردشگری به درخواست کاربران

بهبودها یا رفع خطاها

بهبود بخش جستجو در افزونه

نسخه 1/0

ـ انتشار و رونمایی از اولین نسخه

نسخه آلفا

ـ نسخه آلفا فقط به تعدادی از طراحان و موشن گرافیست ها ارسال شد تا بر اساس  بررسی و دیدگاه های تخصصی، ایرادات یا نواقص احتمالی در نسخه 1/0 برطرف شود. متن دیدگاه و بررسی آنها در بخش دیدگاه کاربران موجود است.

فهرست